+31 85 1051158 info@e-Pooler.com
Selecteer een pagina

Hét disruptieve platform voor bedrijven in de flexbranche

E-POOLER

WERKPLATFORM

De arbeidsmarkt is meer dan ooit in beweging. Werkgevers en werknemers staan voor de uitdaging om samen verantwoordelijkheid te nemen in deze nieuwe wereld. Het moet efficiënter, beter, makkelijker, sneller en nog goedkoper. Om deze combinatie van factoren te realiseren is er nu een oplossing: e-Pooler. Beheer uw flex-, medewerker- en/of uw doelgroepenpool. Voor zowel werkgevers, intermediairs, brancheorganisaties, overheden en re-integratiebedrijven.

e-Pooler is een Software as a Service (SaaS) oplossing die alle front-, mid- en backoffice uitzendprocessen geautomatiseerd afhandelt

Een platform als intermediair

De sharing economy: transparantie en kostenbesparing


De sharing economy (deeleconomie) en de bijbehorende platforms zorgen voor enorme veranderingen op de arbeidsmarkt. Dit sluit aan bij de participatiemaatschappij waarin we ons bevinden. Het internet en de razendsnelle IT-ontwikkelingen ontsluiten kennis en kunde naar ieder individu. Het zorgt ervoor dat we elkaar op laagdrempelige wijze kunnen bereiken. Dit is een randvoorwaarde voor het slagen van de sharing economy. e-Pooler heeft een T-oplossing ontwikkeld die de sharing economy mogelijk maakt in de complexe wereld van de arbeidsmarkt. Via e-Pooler regisseert u de flexpool van uw eigen organisatie of die van uw klanten. Vaste functieprofielen maken plaats voor rollen en taken die snel veranderen. Inspelen op continue verandering vraagt flexibiliteit van zowel organisaties als medewerkers. Door het, zonder tussenkomst, laten matchen van werk/vacatures en medewerkers, en de afhandeling automatisch te laten verlopen, is het proces minder foutgevoelig, efficiënter en kostenbesparender. HRM-processen veranderen door innovatieve technologie.

Dit alles plaats-, tijds en device onafhankelijk.

De verschillende Flexpools / Platforms

e-Pooler heeft een vijftal flexpools/platforms ontwikkeld die het totale proces van het begin tot het einde automatisch afhandelt. Deze flexpools/platforms kunnen worden ingezet voor een eigen organisatie of voor derden. Er kunnen meerdere platforms aan gekoppeld worden. Uiteraard kunnen meerdere flexpools tegelijk worden gebruikt en kan e-Pooler tevens worden ontsloten binnen de andere producten van Synerg-e: e-Matcher en e-Coacher.

Platform 1: Werkend beter worden
Vanuit het principe ‘werkend beter worden’ krijgt de arbeidsongeschikte medewerker met een vast dienstverband tijdens zijn reïntegratietraject de mogelijkheid om werkervaring op te doen in een andere functie dan zijn huidige (1e of 2e spoor) bij de eigen organisatie of bij aangesloten organisaties. Daarbij kan ook de wederkerigheid van de organisaties worden gemeten.

Flexpool 2: Van werk naar werk
collegiaal uitlenen e-Pooler kan eenvoudig collegiaal in- en uitlenen organiseren, dat wil zeggen (tijdelijk) arbeidskrachten inschakelen die bij een ander bedrijf in dienst zijn, of (omgekeerd) arbeidskrachten ter beschikking stellen aan een derde. De afhandeling kan georganiseerd worden zonder winstoogmerk met een administratieve afhandelingsfee of met detacheringsovereenkomsten. De kandidaten kunnen proactief in hun portaal zichzelf inplannen voor werkzaamheden.

Ieder zijn eigen portaal. Betrek de werkgever in het coaching proces

Flexpool 3: Het beheren/aanbieden van flexschil
e-Pooler is de ideale tool voor het beheren van de eigen flexschil van de organisatie, alsmede het reguleren van de inhuur van flexkrachten van externe leveranciers. Onder het motto ”eigen personeel eerst” kan dat voor behoorlijke besparingen op de flexpool zorgen. Ook het (zelf) inroosteren van intern en/of extern personeel zorgt voor minder inzet van personeel en heldere overzichten van kosten. Voor intermediairs is e-Pooler dé mogelijkheid om de klanten de plug-and-play mogelijkheid te geven, om gebruik te maken van haar flexmedewerkers zonder hun tussenkomst. Dat maakt het proces sneller en goedkoper.

Platform 4: Doelgroepen
Doelgroepen kunnen direct of via platformen worden aangeboden bij organisaties. Een goed voorbeeld is de Participatiewet, waarbij kandidaten direct beschikbaar zijn en er via e-Coacher een job-coach kan worden aangesloten of dat de job-coach zelf haar kandidaat aanmeldt.

Platform 5: ZZP-matching en afhandeling
e-Pooler visualiseert op innovatieve wijze de beschikbare zzp’ers en de diverse klussen. Het beheert en signaleert op de wettelijke regels betreffende zzp’ers. De afhandeling is ook volledig automatisch. Er is zelfs de mogelijkheid van direct afrekenen d.m.v. Ideal. De intermediair zonder intermediair.

Kandidaten- en klantenportaal

Via e-Pooler beschikken al uw medewerkers, flexmedewerkers, sollicitanten enklanten over een eigen portaal. Als intermediair kunnen (potentiële) klantendirect, zonder tussenkomst van intermediairs, gebruik maken van uw producten. Daarnaast is het mogelijk om via de portalen d.m.v. een stappenplan automatisch payrollcontracten aan te maken. Tevens is de mogelijkheid er om de beoordelingsmodule te activeren, waarbij zowel de werknemer als de werkgevernaar hun ervaring wordt gevraagd.

In e-Pooler wordt relevante informatie bij elkaar opgeslagen en gekoppeld. Gegevens van kandidaten worden op één plaats bewaard, inclusief mailwisseling, telefonisch contact,sollicitatie activiteiten, en ID-documenten. Op dezelfde plek kunnen ook kandidaat profielen worden aangemaakt en onderhouden ten behoeve van opdrachtgevers. Het systeem faciliteert uw medewerkers, is er actie gewenst, dan laat het systeem het weten.

Kwaliteit is key; e-Pooler voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van compliancy, privacy en informatie beveiliging

Werk productiever en reduceer kosten

Uw eigen online werkplek inclusief al uw gegevens, dossiers, Office 365, mails, telefonie (Voip en mobiel) en bedrijfsapplicaties bevindt zich daar waar u wilt: op kantoor, onderweg of snel nog even thuis. En dat vanaf elk apparaat: zoals een laptop, tablet, smartphone, of desktop computer; het kan allemaal. Want na inloggen op uw eigen homepage, heeft u toegang tot uw portaal, kandidaten, opdrachtgevers en uw projecten. Plaats en tijd onafhankelijk kunnen werken betekent flexibiliteit, productiviteit en kostenbesparing voor medewerkers én organisaties.
Onze oplossingen voldoen aan de hoogste beveiligingseisen die de markt stelt aan applicaties en datacenter dienstverlening. e-Matcher kent ook de mogelijkheid om documenten digitaal te laten ondertekenen. Uiteraard op dezelfde veilige manier via de zogeheten SMS-TAN code.

Onze Fintech oplossing voorziet uiteraard in een koppeling met Social Media, zoals LinkedIn. Daarnaast kunt u eenvoudig via Jobdigger alle beschikbare vacatures binnen halen. En bij het technisch ontwerp van onze oplossing is ook al rekening gehouden met andere technieken die eraan komen zoals Blockchain.

Kortom, met e-Pooler ben u klaar om te groeien!

Soepel te implementeren

e-Pooler draagt ook zorg voor een juiste onboarding van het systeem binnen uw organisatie.Hierbij maken wij onderscheid tussen een technische en functionele onboarding, waarbij wij op basis van een NEN4400-1 checklist bepalen welk volwassenheidsniveau uw huidige omgeving heeft. Dit vormt de basis voor de functionele inrichting. U kunt desgewenst uw bestaande data migreren naar e-Pooler. We besteden bij e-Pooler veel aandacht aan organisatorische onboarding. Immers, uw mensen bepalen het uiteindelijke succes in het gebruik van de applicatie. Om uw mensen te enthousiasmeren bieden wij ze de mogelijkheid om inspiratie sessies te volgen. Hierin nemen wij uw medewerkers, eventueel uw klanten en ook eventueel uw kandidaten mee op reis door e-Pooler.

En dan komt de live-gang, altijd een spannend moment. Onze specialisten zijn altijd ter plaatse op het moment dat uw medewerkers, in hun eigen omgeving, met hun eigen data het werk moeten gaan doen. Wij zijn er dan om ze te assisteren op het moment dat ze er niet helemaal uitkomen of om ze het laatste zetje de goede richting op te geven. Alles om de gebruikersacceptatie en uiteindelijk de klanttevredenheid zo hoog mogelijk te laten zijn.

Eénduidige informatie zorgt voor overzicht, transparantie en grip. Dankzij taakgestuurde controles worden fouten tot een minimum gereduceerd!

Maak een afspraak voor een demo 

Bel met

+31 (0) 85 1051158 of stuur een e-mail naar info@e-pooler.com